Aanmelden training

Mindfulnesstraining 'Anders omgaan met stress'

8-weekse training voor volwassenen met klachten van stress

Met of zonder verwijzing door huisarts of praktijkondersteuner GGZ

Wat is mindfulness?

Mindfulness is je bewust zijn van wat zich aandient in het huidige moment, zonder er een oordeel over te hebben of dingen te willen veranderen. Het is een levenshouding die helpt om makkelijker met de dagelijkse wisselvalligheden om te gaan en minder stress te ervaren. Door meditatie leer je de automatische reactiepatronen van lichaam en geest (her)kennen, die vaak weinig effectief zijn en stress veroorzaken. Door ‘op de automatische piloot’ door het leven te gaan kan een situatie van chronische stress ontstaan, soms leidend tot uitputting (‘burn-out). Door je bewust te worden van de automatische (reactie)patronen, krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een bewuste respons, met als gevolg minder stress. Door een houding van mindfulness te ontwikkelen, kan de vitaliteit in je leven terugkeren.

Doelgroep

Volwassenen (boven de 18 jaar) met psychische of lichamelijke klachten als gevolg van blootstelling aan (langdurige) stress.

Klachten die aanleiding kunnen zijn voor het volgen van een training zijn:

  • Gevoelens van spanning, gejaagdheid, onrust, nooit tot rust komen
  • Moeite met het stellen van grenzen, perfectionisme, (zelf)kritiek
  • Concentratiestoornissen, slaapproblemen, prikkelbaarheid
  • Vermoeidheid, verlies aan vitaliteit, uitputting, burn-out
  • Piekeren, zorgen maken, dagdromen, verlies van contact met het ‘hier en nu’
  • Gevoelens van angst, onmacht, hopeloosheid, somberheid of depressiviteit
  • Stress ten gevolge van een chronische ziekte (bijv. kanker) of pijn

Doel van de training

De 8-weekse training Mindfulness Based Stress Reduction (‘MBSR’) leert de cursisten een oefenprogramma, dat zij na afloop van de training zelfstandig kunnen toepassen. De training is vooral ervaringsgericht. Door de meditatieoefeningen train je om de aandacht daar te houden, waar hij op dat moment nodig is. Dit verbetert de opmerkzaamheid van wat zich afspeelt in lichaam en geest aan gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen.
Het doel van de dagelijkse (‘formele’) meditatieoefeningen is om de aandacht en opmerkzaamheid zoveel mogelijk te benutten in het dagelijks leven, door bewuster te reageren op de gebeurtenissen en de reacties daarop.
Mindfulness is geen wonderpil of ‘Quick Fix’ voor problemen. Commitment om (liefst) dagelijks te blijven oefenen is nodig om het positieve effect vast te houden en blijvend de vruchten te kunnen plukken in het dagelijks leven.

Werkwijze

De groepstraining (met maximaal tien deelnemers) bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en één oefendag van 10 uur. Tijdens iedere sessie oefen je onder begeleiding van de trainer. Daarnaast komen theoretische aspecten aan bod en is er na afloop van de oefeningen aandacht voor het nabespreken van de ervaringen. Tussen de sessies oefen je de geleerde meditaties gedurende 30-45 minuten per dag aan de hand van mp3- of YouTube-geluidsbestanden met stembegeleiding.

Aanmelding, verwijzing en intakegesprek

Hebt je interesse? Je kunt je aanmelden voor de training zonder een verwijzing. Mét verwijzing is ook mogelijk. Bespreek dit met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Het voordeel van een verwijzing is dat de mindfulnesstraining onderdeel kan zijn van een behandelplan. De verwijzer kan in overleg met jou een doel voor de training aangeven en ontvangt na afloop van de training een rapportage met daarin een evaluatie van de deelnemer van de behaalde resultaten en de uitkomst van de effectmeting aan de hand van vragenlijsten.
De aanmelding zelf gaat aan via het online aanmeldformulier. Ruim voor aanvang van de training ontvangt je een korte vragenlijst die als input dient voor een telefonisch intakegesprek. In dit gesprek worden verwachtingen en reden voor deelname besproken. Voor vragen aan de trainer kunt je telefonisch contact opnemen via 06-53731658 of mailen naar info@pieterarnou-mindfulness.nl.

Kosten en vergoedingen

Aan de training zijn kosten verbonden. Deze bedragen voor volwassenen € 375,- zonder BTW voor de volledige training inclusief cursusmaterialen en begeleiding. Op de website is op de pagina Kosten & vergoedingen gedetailleerde informatie te vinden over de tarieven en de vergoedingsregelingen van zorgverzekeraars en werkgevers. Vanaf 1 januari 2020 is vrijstelling verleend van de BTW-plicht op grond van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

Over Pieter Arnou Mindfulness

In een inspirerende ruimte in ‘hartje’ centrum Tilburg geeft Pieter Arnou (voormalig huisarts) 8-weekse mindfulness-trainingen aan groepen. Hij is als categorie-1 trainer geregistreerd bij de beroepsvereniging VMBN en voldoet aan de voorwaarden van de vergoedingsregeling van zorgverzekeraars.

Veel gestelde vragen

Aanmelden mindfulness-training

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!