Algemene voorwaarden

Inschrijving training

Inschrijven voor deelname aan een training kan via het aanmeldformulier op deze website of via een e-mail naar info@pieterarnou-mindfulness.nl.

Daarna volgt een intake waarin in samenspraak wordt bekeken of een mindfulnesstraining een verantwoorde keuze is. Plaatsing  gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

Betaling

Na betaling van het tarief voor particulieren: € 350,- of € 425,- voor bedrijven (zonder BTW) op rekeningnummer NL06 KNAB 0256 4640 14 t.n.v. Pieter Arnou Mindfulness is deelname definitief. Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden. Er is vrijstelling van de BTW-plicht op grond van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) met ingang van 1 januari 2020.

Annulering

Annulering van deelname kan uitsluitend schriftelijk gebeuren via e-mail of de post. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig.

Bij annulering tot vier weken voor de geplande datum, wordt er € 15,- administratiekosten berekend en wordt het restant bedrag teruggestort.

Bij annulering van vier weken tot een week voor de aanvang van de training wordt € 100,- in rekening gebracht en wordt het restant teruggestort.

Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training of het niet aanwezig zijn bij aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Bij annulering door de trainer vanwege het niet behalen van het minimum aantal deelnemers zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.

De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten.

Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van de deelnemer tijdens de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend. Wel wordt de mogelijkheid geboden om met de trainer de gemiste sessie en het huiswerk voor de volgende keer door te spreken.

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier beroepshalve vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van medecursisten.

Overig

Mindfulnesstraining is geen vervanging van psychotherapie en of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel is het advies om je behandelend arts of therapeut te raadplegen.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. De trainer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Deelname aan de training betekent dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Heeft u interesse in, of vragen over mindfulness?

U kunt zich direct aanmelden voor een mindfulnesstraining. Heeft u vragen? Dan kunt u ook eerst contact met mij opnemen. Ik beantwoord uw vragen graag!