Kosten & vergoedingen

Kosten

8-weekse Mindfulness MBSR-training

In groepsverband (6-10 deelnemers)

Voor privé personen/particulieren is het tarief € 375,- (vrijgesteld van BTW).

Voor organisaties of indien de werkgever de kosten overneemt, bedragen de kosten € 450,- per persoon (vrijgesteld van BTW).

Deze bedragen zijn inclusief een intakegesprek, de 8 trainingssessies van 2.5 uur, een oefendag van 6 uur, het werkboek, geluidsbestanden voor de oefeningen en persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele traject

(Introductie)workshop

Kennismaking Mindfulness

In groepsverband (maximaal 12 deelnemers).

Aan de toegang tot de introductie-workshop van 2 uur zijn geen kosten verbonden.

Terugkomdag(deel)

Deelname aan een terugkom-dagdeel bijeenkomst van 2 uur kost € 15,- (vrijgesteld van BTW)

Vrijstelling van BTW op grond van de kleine ondernemers regeling (KOR)

Stiltedag

Deelname aan een oefendag van 6 uur

kost € 25,- (vrijgesteld van BTW)

Mogelijkheden vergoeding mindfulness

Zorgverzekeraars

Een deel van de zorgverzekeraars geeft bij een aanvullende polis een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van een mindfulnesstraining. Actuele informatie over de vergoedingen en de polisvoorwaarden per zorgverzekeraar vindt u op Zorgwijzer.nl: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness. Wij voldoen aan de voorwaarde van categorie-1 registratie bij de VMBN.

Werkgevers

Veel organisaties en bedrijven geven (deels) een vergoeding voor het volgen van een Mindfulness training. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor. Hiernaast kunnen werknemers vaak ook een beroep doen op een scholingsbudget of een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Neem voor de mogelijkheden contact op met de HR-afdeling van uw bedrijf.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!