Kosten & vergoedingen

Kosten mindfulnesstraining ‘Anders omgaan met stress’ (fysiek, in de zaal)

In groepsverband (6-10 deelnemers)

  • Voor privé personen/particulieren is het tarief € 350,-
  • Voor organisaties of indien de werkgever de kosten overneemt, is het tarief € 425,- per persoon.
  • Bedragen zijn inclusief intakegesprek, 8 trainingssessies van 2.5 uur, oefendag van 6 uur, werkboek, geluidsbestanden en persoonlijke begeleiding.

(Vrijstelling van BTW op grond van de kleine ondernemers regeling KOR).

Introductie-workshop (fysiek, in de zaal)

  • Online kennismaking met mindfulness
  • In groepsverband (maximaal 10 deelnemers).
  • Aan deelname aan introductie-workshop van 2 uur zijn geen kosten verbonden.

Terugkomdag(deel) (fysiek, in de zaal)

Deelname aan een online terugkom-bijeenkomst van 2 uur kost € 15,-

Vrijgesteld van BTW op grond van de kleine ondernemers regeling (KOR)

Stiltedag (fysiek, in de zaal)

Online deelname aan een oefendag van 6 uur kost € 25,-

(Vrijstelling van BTW op grond van de kleine ondernemers regeling KOR).

Mogelijkheden vergoeding mindfulness

Zorgverzekeraars

Een deel van de zorgverzekeraars geeft bij een aanvullende polis een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van een mindfulnesstraining. Actuele informatie over de vergoedingen en de polisvoorwaarden per zorgverzekeraar vindt u op Zorgwijzer.nl: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness. Wij voldoen aan de voorwaarde van categorie-1 registratie bij de VMBN.

Werkgevers

Veel organisaties en bedrijven geven (deels) een vergoeding voor het volgen van een Mindfulness training. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor. Hiernaast kunnen werknemers vaak ook een beroep doen op een scholingsbudget of een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Neem voor de mogelijkheden contact op met de HR-afdeling van uw bedrijf.

Heeft u interesse in, of vragen over mindfulness?

U kunt zich direct aanmelden voor een mindfulnesstraining. Heeft u vragen? Dan kunt u ook eerst contact met mij opnemen. Ik beantwoord uw vragen graag!