Trainingen

In de moderne samenleving raken de agenda’s overvol. We zijn met onze gedachten in het verleden of de toekomst, zijn met meerdere dingen tegelijk bezig en hebben nauwelijks aandacht voor de ervaring van het huidige moment (‘hier en nu’). We verliezen het contact met onszelf. Met als gevolg (chronische) stressklachten of een burn-out. Mindfulness leert je effectiever om te gaan met stress en de wisselvalligheden van het leven.

Mindfulness voor mensen met stress

Mindfulness betekent: ‘met aandacht aanwezig zijn in het huidige moment, zonder daarover een oordeel te hebben’. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Dit heeft een ongunstig effect. Mindfulness leert je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van je gedachten, gevoelens en emoties.

De training leert je bewust stil te staan bij je ervaring van het ‘hier en nu’ en met een vriendelijke houding naar jezelf en anderen te kijken. Er ontstaat dan ruimte voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kun je effectiever omgaan met stress en meer rust en balans in je leven ervaren.

Meer informatie

Training: ‘Anders omgaan met met kanker’

Mindfulness voor mensen met kanker is een training in aandacht. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we meestal de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens. Dit heeft helaas vaak een tegenovergesteld effect.

De training leert je om bewuster stil te staan bij de ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met de klachten om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij mensen met kanker deelname aan een mindfulnesstraining leidt tot vermindering van ervaren stress (angst en somberheid) en verbetering van de kwaliteit van leven.

Meer informatie

Heeft u interesse in, of vragen over mindfulness?

U kunt zich direct aanmelden voor een mindfulnesstraining. Heeft u vragen? Dan kunt u ook eerst contact met mij opnemen. Ik beantwoord uw vragen graag!